Formand
Søsser Sejer
Præsentation
Staldansvarlig:
 • Varetagelse af opstaldning, sørge for alt info og hjælp til nye opstaldere + vedligeholdelse af opstalder kontrakter
 • Boks fordeling i samarbejde med staldansvarlig medarbejder
 • Daglig kontakt med stald ansvarlig medarbejder
 • samle løse ender vdr stalden , sadelrummet , halmladen
 • kontakten til opstalder
 • ansvaret for koordinering og samarbejde med stald vagterne i weekenden
 • Klubmodul – ift. Stald: Søsser
 • Opdatering af listen over bestilte ekstraydelser som hænger i stalden – 1 x mdr
 • kontakten til og fra opstalder ang ekstra ydelser m.m.
 • Annulleringer og tilrettelser af ydelser i Klubmodul
 • Ansvarlig for Wrap og halm indkøb : Jørgen
 

 

 Koordinerer Aktiviteter/ arrangementer på EGR: Søsser 42233298 

 • opdatere Aktivitets kalenderen på klubmodul 

 • kontakten til ikke EGR medlemmer som ønsker at gøre brug af faciliteterne 

 • Se hele beskrivelsen
Næstformand
Trine Højgård Hansen
Præsentation
Undervisning:
 • kontaktperson for elevryttere (nye såvel som nuværende elever).
 • Fordeling af elever til de enkelte undervisere.
  Refundering og afmelding på hold.
   
  Personaleansvarlig: 
  • Overordnet ledelse af undervisere og staldansvarlig – herunder: MUS- samtaler, ansættelseskontrakter, aftaler mm.
   
   
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Mathias Jørgensen
Præsentation
 
 
 • Bogføring, betalinger og vedligeholdelse af konti og regnskab.

 • Udarbejdelse og fremlæggelse af årsregnskab.

 • Det er besluttes at der tilkøbes ekstern hjælp til bogføring

 • Overordnet ansvarlig for vedligeholdelse af data i Klubmodul

Se hele beskrivelsen
Susanne Lending
Præsentation

Regnskab og økonomi: Mathias 21415685

 • Bogføring, betalinger og vedligeholdelse af konti og regnskab.

 • Udarbejdelse og fremlæggelse af årsregnskab.

 • Det er besluttes at der tilkøbes ekstern hjælp til bogføring

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Martinsen
Præsentation
22141522
Vedligeholdelse: 
 • Holdet har generelt overordnet vedligeholdelsesansvarlig af inde og udendørs arealer.
 • Kommunikation og koordinering med andre hjælpere i klubben.
   
Se hele beskrivelsen
Mathias Jørgensen
Præsentation
 
 
 • Bogføring, betalinger og vedligeholdelse af konti og regnskab.

 • Udarbejdelse og fremlæggelse af årsregnskab.

 • Det er besluttes at der tilkøbes ekstern hjælp til bogføring

 • Overordnet ansvarlig for vedligeholdelse af data i Klubmodul

Se hele beskrivelsen
Pernille Poulsen
Præsentation
Stævneansvarlig:
 • Ledelse af stævneudvalget på EGR
 • Hovedansvarlig for planlægning og afholdelse af stævner (booking af dommere, kritikker, hjælperlister, startlister)
 
Se hele beskrivelsen
Pernille Svensson
Præsentation

Aktiviteter/ arrangementer for  EGR : Winnie 51554693 og Pernille S 26367370 

 • Ledelsen af aktivitetsudvalget 

 •  klub arrangementer og kurser lavet af aktivitets udvalget 

 • Ansvarlig for sommerlejr andre interne arrangementer

 • Sende informationer ud adgående arg og tilmelding 

 • koordinere aktiviteter med Søsser

Rengøring
ansvarlig:
 • kontakt til den der gør toiletterne rene
 • kontakt til daglig staldansvarlig ang rengøring af rytterstue, sekretariatet og køkkenet
 • indkøb af rengøringsmidler m.m.
Arbejdsdag:
 • Planlægning og indkaldelse til arbejdsdage.
   
  Medlem af stævne udvalget  
Se hele beskrivelsen
Winnie Ravnholt Ovesen
Præsentation

Cafeteria Ansvarlig: Winnie  - mobil 51554693

 • samarbejde med  Henriette, Tina og Sebina  

 • Cafeteriets udbud og priser.

 • Herunder hører  rengøring af toiletter og rytterstue under stævner

 •  finde personer til holde cafeteriet åbne til arrangement  

 • rengøring af cafeteriet efter 1/12  .

Aktiviteter/ arrangementer for  EGR : Winnie 51554693 og Pernille S 26367370 

 • Ledelsen af aktivitetsudvalget 

 •  klub arrangementer og kurser lavet af aktivitets udvalget 

 • Ansvarlig for sommerlejr andre interne arrangementer

 • Sende informationer ud adgående arg og tilmelding 

 • koordinere aktiviteter planen  med Søsser

Se hele beskrivelsen

Nyheder

Sponsorer