Udmeldelse

  • Bemærk, ønskes der ikke fortsat medlemskab af klubben, skal der sættes X.
  • Udmeldelsen skal være kasseren i hænde senest den 15. i måneden forud for den måned, det skal træde i kraft. Sker dette ikke skal der betales for efterfølgende måned.