Ansatte

Kontakt vedr. undervisning skal ske til:
 Søsser Sejer
 Tlf. 42 23 32 98

Der henvises til www.egr.klub-modul.dk