Stævner/pokal

Regler for deltagelse i stævner

Vigtigt. Vær opmærksom på nedenstående i forbindelse med deltagelse i stævner:

Da distriktsbestyrelsen har hørt at der afholdes stævner ved ikke DRF-godkendte klubber, orienteres distriktets ryttere om konsekvensen af at starte ved disse stævner.

Iflg. reglementets pkt 22.7 som vedlagt nedenfor – vil det udløse farverigt kort til de ryttere som vælger at starte.

22.7. Medlemskab af rideklub under Dansk Ride Forbund

Rytteren skal være medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund, og skal være uden restance til rideklubben. Ingen rytter må starte for mere end én klub ved samme stævne (voltigering undtaget).

Medlemmer af rideklubber under Dansk Ride Forbund er endvidere forpligtet til ikke at deltagelse i ridestævner i Danmark, der er åbne for andre danske rideklubber end Dansk Ride Forbunds klubber, eller som er arrangeret af klubber eller privatpersoner, der ikke er medlemmer af Dansk Ride Forbund, med mindre Dansk Ride Forbund eller distriktsbestyrelsen har givet skriftlig tilladelse hertil, eller konkurrencen afvikles i en disciplin, der ikke er beskrevet i Dansk Ride Forbunds reglement.

  • DRF ryttere der starter “gårdstævner” skal / bliver indberettet til DRFs disiplinærudvalg, og får herefter en bøde på kr. 500