Priser

Priser gældende pr. 01.01.2019

Medlemskontingent samt holdundervisning

Type Kontingent  
Passive kr. 220,- halvårligt
Aktive under 16 år kr. 260,- halvårligt
Aktive over 16 år kr. 290,- halvårligt
Dressur hold 1 gang ugentligt kr. 340 pr. måned
Spring hold 1 gang ugentlig kr. 340 pr. måned

FOR ØVRIGE PRISER: Der henvises til vores tilmeldings-/betalingsside på: http://www.egr.klub-modul.dk

Halkort kr. 300.- pr. måned

Pay and ride kr. 50.- kan benyttes pr. gang og betales via mobilepay inden faciliteterne benyttes.