Priser

Priser gældende pr. 01.01.2019

Medlemskontingent

Type Kontingent  (halvårligt)
Passive kr. 220,-
Aktive under 16 år kr. 260,-
Aktive over 16 år kr. 290,-
 

FOR ØVRIGE PRISER: Der henvises til vores tilmeldings-/betalingsside på: http://www.egr.klub-modul.dk