Egtved Rideklub har besluttet at lukke rideklubben ned.

Egtved Rideklub har besluttet at lukke rideklubben ned, således at vores opstaldere ikke må køre ud og dem der kommer udefra bliver hjemme indtil der er ro på grundet herpes virus fra de omkringliggende klubber ( stadig ingen ramt i Egtved ud fra vores viden).Vi vil gerne understrege at vi IKKE har nogen syge heste. Vi lukker udelukkende klubben grundet den smittefare der er for vores heste og vi gerne vil passe på vores heste og også jeres heste.

Forholdsreglerne i forbindelse med lukningen:

Hvis din hest ikke står på EGR og du normalt rider på EGR, er dette ikke lovligt, dvs også undervisning for dem der kommer udefra er aflyst.

Opstaldere på EGR må ikke deltage i stævner, og må ikke kører ud i andre stalde med deres hest/pony.

Hvis du besøger andre stalde, skal du gå i bad og skifte tøj før du er velkommen på EGR. Dette gælder for alle, især undervisere der opholder sig i andre stalde end EGR. Vi tager dette meget seriøst.

Undgå kontakt med andre heste end din egen.

Stalden er KUN åben for opstaldere fra EGR.

Elevskolen fortsætter som hidtil, men vi opfodre at vores eleverryttere/ forældre som måske har heste, eller omgås andre heste, skifter tøj og går i bad inden den kommer til EGR.

Når vi genåbner slår vi det op her på Facebook (vi forventer at åbne inden vores stævne, men ser tiden an)

Ved spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes

På vegne af

Egtved Rideklubs bestyrelse